Duyurular

PASTÖRİZE İÇME SÜTÜ NEDİR ?

  • Çiğ sütün doğal ve biyolojik özelliklerine zarar vermez.
  • Çiğ sütteki zararlı ( patojen) mikroorganizmaların tamamı yok edilir.
  • 70-75 derece sıcaklıkta 15 saniye, 90 derece sıcaklıkta 2-4 saniye bekletilerek ısıtılır.
  • Takiben kısa sürede 6 dereceyi geçmeyecek şekilde soğutulur.
  • Pastörize sütler; tam yağlı, yarım yağlı, az yağlı olabilir.
  • Pastörize sütler, orta  seviye (60-90 derece) ısıtıldıkları için protein ve aminoasitte geri dönüşümlü denaturasyona neden olmaktadır. Bu işlem sütteki proteinlerin sindirimini kolaylaşmaktadır. Sütteki vitamin kaybı minimal olmaktadır
  • Pastörize sütler, üretim aşamasından sonra tüketilene kadar ''soğuk zincir'' içinde saklanmalıdır. Yani pastörize sütler, soğukta korunmalıdır.
  • Pastörize sütler, ''günlük süt'' kabul edilirler ve üretildikten sonra iki gün içinde tüketilmelidirler.