Duyurular

HANGİ ET SAĞLIKLIDIR ?

  • Doğal ortamda yetiştirilmiş, doğal yemlerle beslenmiş hayvanların etleri sağlıklıdır.
  • Otlaklarda serbestçe gezinen, doğal beslenen kuzu, sığır, tavuk, hindi eti tercih edilmelidir.
  • Deniz balıkları tercih edilmelidir.
  • Hayvan çiftliklerinde toplu ve sıkışık halde yaşayan, serbestçe hareket edemeyen, güneş ve temiz havadan yararlanamayan hayvanların kendileri sağlıklı olmadığı gibi etleri de sağlıklı değildir.
  • Soya, mısır ile beslenen hayvanların etlerinden uzak durulmalıdır.
  • GDO'lu yemler, tarım ilaçları, ot öldürücüler, ağır metaller ile kontamine olmuş yemler ile beslenen hayvan etleri sağlıklı değildir. 
  • Çiftliklerde hayvanların erkenden semirmeleri için yoğun antibiyotik kullanılmaktadır. Bu etler sağlıklı değildir.